liatorpfiber.se liatorpfiber.se - Liatorp fiber | www.liatorpfiber.se

liatorpfiber.seWebsite Profile

Title: Liatorp fiber | www.liatorpfiber.se
Keywords:
Description:Liatorp fiber | www.liatorpfiber.se Liatorp fiber www.liatorpfiber.se Meny Hoppa till inneh?ll Hem Vad kostar det? Dokument Gr?vning p? tomt i egen regi Fr?gor och svar Om fiber Karta Kontakt L?nkar K
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

liatorpfiber.se Information

Website / Domain:liatorpfiber.se
Website IP Address:46.30.215.98
Domain DNS Server:ns02.one.com,ns01.one.com

liatorpfiber.se ranks

Alexa Rank:0
EveryoneDomain Rank:0
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

liatorpfiber.se Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$0
Daily Revenue:$0
Monthly Revenue:$0
Yearly Revenue:$$0
Daily Unique Visitors:0
Monthly Unique Visitors:0
Yearly Unique Visitors:0

liatorpfiber.se WebSite Httpheader

StatusCode 200
Vary Accept-Encoding
Transfer-Encoding chunked
Connection keep-alive
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Server Apache
Date Tue, 18 Sep 2018 13:16:53 GMT

liatorpfiber.se WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage

liatorpfiber.se Similar Website

Domain WebSite Title
xn--pensionr-6za.se www. pension?r .se
1414.se www.1414.se
5i2.se www.5i2.se
pensionar.se www. pension?r .se
757.se www.757.se is parked
fibrig.net fiber
fiber.ee Fiber
triloom.com Fiber
mkmotorsport.com carbon fiber for your bmw - mk motorsport - mkmotorsport - mk motorsports - mkmotorsports - www...
greatwallchinesesschool.com www
rengstorff.com www
chinahopo.net www
id-bb.com www
curtisdirect.com www
piaw.net www
kampong-playhouse.com www
watkinspeople.com www
menzie.org www

liatorpfiber.se Alexa Rank History Chart

liatorpfiber.se aleax

liatorpfiber.se Html To Plain Text

Liatorp fiber | www.liatorpfiber.se Liatorp fiber www.liatorpfiber.se Meny Hoppa till inneh?ll Hem Vad kostar det? Dokument Gr?vning p? tomt i egen regi Fr?gor och svar Om fiber Karta Kontakt L?nkar Driftst?rning L?mna ett svar Den 14/3, natten mellan M?ndag och Tisdag, mellan klockan 02 och 06 planerar Zitius ett arbete som kommer p?verka all trafik som g?r via Stockholm f?r samtliga tj?nsteleverant?rer. Kunder anslutna till ElmNets stamfibern?t kan uppleva sporadiska avbrott under denna perioden. Detta inl?gg postades i Uncategorized den mars 7, 2017 av admin. Kommunen (ElmNet) ?vertar landsbygdsprojektet i Liatorp L?mna ett svar Landsbygdsf?reningen Medlemsm?tet 2016-10-20 beslutade att acceptera erbjudandet av ElmNet att ?verta det p?g?ende fiberprojektet p? landsbygden. Bakgrund Kommunen/ElmNet har ?verenskommit med F?lhults, Di?s och Pj?tteryds fiberf?reningar att sl? samman byan?tsprojekten i dessa f?reningar till ett gemensamt projekt som leds av ElmNet. Vi erbj?ds nu att ing? i detta sammanslagna projekt f?r att f? fiberanslutning p? samma villkor som centralorten ?lmhult. ElmNet har nu s?kt statligt st?d f?r den nya konstellationen. Erbjudandet inneb?r v?sentligen, att v?r medlemsinsats s?nks fr?n 25.000 kr till 19.900 kr f?r permanentboende, medan insatsen f?r fritidshus blir 24.900 kr. 19.900 kr ?r den avgift, som kunder i ?lmhult centralort f?r betala. M?nadsavgiften kommer att bli ungef?r samma som vi kan f?rv?nta oss om vi forts?tter p? egen hand. Eftersom f?reningen redan tagit in 25.000 kr fr?n medlemmarna kommer ?veruttaget att ?terbetalas till medlemmarna. Styrelsen f?ruts?tter att v?rt p?g?ende projekt kommer att l?pa planenligt ?ven efter en eventuell projekt?verf?ring. Detta bekr?ftas av ElmNet. Status Vi h?ller nu p? att gr?va och l?gga ner slang l?ngs Holkhultsv?gen- Rephult och B?lsn?s. I G?lshult Regnhult-Str?ngar?s ?r ?ven fiberbl?sningen till fastigheterna klar. Arbetet f?rsv?ras av att tillst?ndet fr?n Trafikverket har f?rdr?jts, vilket g?r att vi tills vidare m?ste undvika gr?vning l?ngs v?g 124. Vi har nu v?ntat p? detta tillst?nd i 3 m?nader. Dessutom har ?ven EON drabbats av samma f?rsening av tillst?nd, vilket inneb?r att samf?rl?ggningen inte hellre har kunnat genomf?ras. Trots det s? finns fortfarande m?jligheten att vi skall ha genomf?rt kanalisationen i ?r f?rutsatt att vi inom kort f?r de s?kta tillst?nden. Den v?sentligaste f?r?ndringen f?r medlemmarna ?r att insatsen v?sentligt reduceras. T?tortsf?reningen Medlemmar i denna f?rening undrar naturligtvis, varf?r inte t?tortsf?reningen ocks? f?r n?got erbjudande om l?gre insats. P? denna undran finns i dag inget tydligt svar fr?n kommunen. Flertalet f?reningar, som redan har genomf?rt fiberutbyggnaden i sina byan?t (dvs ?ven v?rt byan?t i t?torten), har oftast hamnat i ett slutpris ?verstigande 19,900 kr. Detta har kommunen noterat. Vi kan d?rf?r f?rv?nta oss, att ?ven f?r dessa redan klara byan?ten, n?gon form av erbjudande kan dyka upp. Dock ?nskar Kommunen ta ett steg i taget och f?rst f? ig?ng det nya sammanslagna projektet. F?r t?tortsf?reningen g?ller, att vi har ett ?verskott, s?som tidigare redogjorts f?r. Dock ?r fortfarande inte alla fakturor erh?llna, vilket g?r, att det exakta v?rdet inte kan anges. Det ?r fr?mst EON′s faktura, f?r att de lagt ner v?ra slangar i deras diken f?r elkablar, som dr?jer. Det ?r anledningen till varf?r vi inte har ?terbetalat ?verskottet utan finns i tryggt f?rvar i v?r kassa. Med v?nlig h?lsning Bengt Detta inl?gg postades i Uncategorized den oktober 26, 2016 av admin. Kallelse till extra medlemsm?te f?r landsbygdsf?reningen L?mna ett svar Medlemmar i ?lmhult-Liatorp Fiber Ekonomisk F?rening (landsbygdsf?reningen) kallas till extra medlemsm?te i F?rsamlingshemmet i Liatorp, V?rpeshultsv?gen 20, klockan 18.30 torsdag den 20:e oktober. Detta har g?tt ut per mail till medlemmar i landsbygdsf?reningen. ElmNet har tagit fram ett f?rslag om att ta ?ver projektet f?r fiberutbyggnaden om vi vill l?mna projektet ifr?n oss. De planerar att g?ra en gemensam st?dans?kan f?r de bidragsber?ttigande byan?tsprojekten i kommunen som godk?nner villkoren. Detta beslut kr?ver medlemmarnas godk?nnande, d?rmed kallas ni till ett extra medlemsm?te. De andra byan?ten i ?lmhults kommun har redan beslutat om detta. D?rmed kan mer information med f?rdel l?sas p? Di? byan?ts hemsida: http://diobyanat.se/ MVH Styrelsen Detta inl?gg postades i Uncategorized den oktober 12, 2016 av admin. Gr?vning p? landsbygden L?mna ett svar Som m?nga kanske har sett har det gr?vts en hel del p? landsbygden. Telarco gr?ver p? de delar som inte kr?ver tillst?nd fr?n trafikverket. Det kr?vs n?mligen tillst?nd f?r att f? gr?va n?rmre v?gen ?n 8 meter, d?rf?r har vi gr?vt en bit in p? ?krarna f?r att kunna komma s? l?ngt som m?jligt, s? billigt som m?jligt. Det har gr?vts fr?n B?ster?s, ner till ljunbyv?gen, f?rbi Rephult bort till B?lsn?s. Det har gr?vts bitvis och kommer lappas ihop s? fort tillst?nd fr?n trafikverket inkommer. Sedan v?ntar vi ?ven p? att E.ON ska gr?va sina bitar d?r vi ska saml?gga, de v?ntar dock ocks? p? tillst?nd fr?n trafikverket och t?nker inte p?b?rja n?nting innan det inkommer. Ikv?ll ska vi i styrelsen ha m?te ang?ende ElmNets beslut om att g?ra en gemensam bidragsans?kan. L?s g?rna mer om det p? http://diobyanat.se/ Vi ?terkommer med mer information om det. Detta inl?gg postades i Uncategorized den oktober 12, 2016 av admin. Information Fakturautskick Fiberf?reningen kommer inom kort att s?nda ut fakturor till er. Detta mail ?r en kort f?rklaring av de olika posterna i fakturan. Vi har delegerat sj?lva fakturahanteringen till NoxFinans. Det inneb?r att fakturan ni f?r ?r fr?n denna firma och skall betalas till firman enligt de anvisningar som f?ljer med. OBS att fakturan ni f?r inte ?r n?gon bluffaktura. Fakturan inneh?ller medlemsavgift f?r hela ?ret, administrationskostnader f?r f?reningens arbete under f?rsta halv?ret samt en serviceavgift f?r de av er som anslutit sig till n?gon tj?nst via Q-market. Serviceavgiften ?r ers?ttning f?r de tj?nster ni abonnerar p?. Kommunen (ElmNet) debiterar f?reningen 32 kr/ansluten medlem och utnyttjad tid. Vi debiterar er dock enbart 17 kr. Det beror p? att vi som n?t?gare tar ut en n?thyra av ElmNet p? 15 kr/medlem och utnyttjad tid. Alla siffror exklusive moms. Vi kommer att f?rs?ka g?ra fakturautskick tv? g?nger per ?r. Hoppas denna information ?r lite klarg?rande. Detta inl?gg postades i Uncategorized den juli 12, 2016 av admin. Projektinformation fr?n ordf?randen I slutet av 2015 ins?g styrelsen f?r v?r landsbygdsf?rening, att vi inte skulle komma i fr?ga f?r st?d av det statliga st?dprogrammet f?r fiberutbyggnad p? landsbygden. Efter mer ?n 3 ?rs f?rg?ves v?ntan p? L?nsstyrelsens beslut besl?t f?reningen vid ett medlemsm?te i april att sluta v?nta och genomf?ra utbyggnaden av fiber i Liatorps omr?de med finansiering p? annat s?tt ?n genom statligt st?d. M?ls?ttningen f?r detta beslut var att projektet skall vara geno...

liatorpfiber.se Whois

# Copyright (c) 1997- IIS (The Internet Foundation In Sweden).
# All rights reserved.
# The information obtained through searches, or otherwise, is protected
# by the Swedish Copyright Act (1960:729) and international conventions.
# It is also subject to database protection according to the Swedish
# Copyright Act.
# Any use of this material to target advertising or
# similar activities is forbidden and will be prosecuted.
# If any of the information below is transferred to a third
# party, it must be done in its entirety. This server must
# not be used as a backend for a search engine.
# Result of search for registered domain names under
# the .se top level domain.
# This whois printout is printed with UTF-8 encoding.
#
state: active
domain: liatorpfiber.se
holder: OneCom0001-66660
admin-c: Onecom0000-00001
tech-c: Onecom0000-00001
billing-c: Onecom0000-00001
created: 2013-04-11
modified: 2017-04-09
expires: 2018-04-11
nserver: ns02.one.com
nserver: ns01.one.com
dnssec: signed delegation
status: ok
registrar: One.co


The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en